وبینار آموزشی سواد آبی بوشهر به مناسبت روز ملی آب برگزار شد

وبینار آموزشی سواد آبی ویژه گرامیداشت روز ملی آب با حضور اعضای دبیرخانه طرح دانش آموزی نجات آب، رابطان طرح سواد آبی و مدیران پژوهش سراهای دانش آموزی استان بوشهر برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره بردای شرکت آب منطقه ای بوشهر در ابتدای این وبینار ضمن گرامیداشت روز ملی آب عنوان کرد: اصلاح فرهنگ مصرف آب در شرایط کم آبی کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اقدام صرفا محدود به بخش شرب نیست بلکه در سایر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عبداللطیف عباسی نژاد اظهار داشت: هدف از اجرای طرح سواد آبی ایجاد حساسیت و دغدغه مندی نزد خانواده ها به ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان بوده است. استان بوشهر در سنوات گذشته جزو استان های پیشرو و برگزیده در اجرای طرح گسترش سواد آبی بوده است.

وی افزود: در سال جاری نیز، توجه به پیامده های گسترش پدیده تغییر اقلیم مورد تاکید بیشتری قرار گرفته و دانش آموزان در دو بخش متوسطه اول و متوسطه دوم این مهارت ها را فرا خواهند گرفت.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر  نیز در این وبینار ضمن اشاره به اهمیت حفاظت از منابع محدود آب عنوان کرد: جامعه فرهنگی کشور به عنوان متولیان تعلیم و تربیت در کشور مسئولیت خطیری در حوزه فرهنگ سازی به ویژه در زمینه سواد آبی بر دوش خود احساس می کنیم.

وی افزود: دانش آموزان سفیران آب در خانواده و جامعه هستند که علاوه بر این که رفتار خود را متناسب با مفاهیم سازگاری با کم آبی تنظیم می کنند، این مفاهیم را نزد سایر اعضای جامعه منتقل می کنند.

علی اکبر بازیار بر حساسیت ویژه مدیریت آب در منطقه خشک و نیمه خشکی همچون استان بوشهر تاکید کرد و افزود: در سال جاری دو موضوع ترسالی و خشکسالی توامان مورد توجه قرار گرفته و همکاران اینجانب در اداره متوسطه اول و گروه تکنولوژی های آموزشی، متناسب با شیوه های نامه های ابلاغی و پتانسیل های بومی استان و با همکاری شرکت آب منطقه ای بوشهر این مفاهیم را در دستور کار طرح سواد آبی قرار داده اند.

در بخش آموزشی این نشست مدیر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر به ارائه گزارش سیمای آب استان پرداخت و اظهار داشت: میانگین بارش سالانه در استان بوشهر حدود 255 میلی متر است که در سال آبی گذشته در اثر وقوع خشکسالی شدید 45 درصد کاهش بارش تجمعی در سطح استان ثبت شده است.

وی اضافه کرد: در 53 درصد از مدت دوره آماری 43 ساله اخیر بارش تجمعی استان کمتر از میانگین بوده است و این موضوع باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، فشار به اشتغال آب محور و افزایش منازعات اجتماعی شده است.

قاسم فردوسی فر با اشاره به وضعیت رودخانه ها و آبخوان های استان افزود: در سال آبی گذشته 49 درصد کاهش آورد رودخانه ها رخ داده است.

وی با اشاره به افت سطح آبخوان های استان بوشهر در اثر کاهش بارندگی و افزایش تقاضای آب گفت: در دوره آماری در محدوده های مطالعاتی بوشکان، دهرود، فاریاب و ریز به ترتیب 22، 15، 12 و 8.5 متر افت سطح آب زیرزمینی رخ داده است.

فردوسی فر خاطرنشان کرد: بر این اساس از 16 محدوده مطالعاتی استان، 5 مورد در وضعیت ممنوعه بحرانی و 11 مورد ممنوعه است. افت آبخوان ها باعث پیشروی آب شور و افت شدید کیفیت آب در آبخوان ها شده است.

در دومین ارائه از بخش آموزشی وبینار، محمد فشایی، نماینده شرکت مشاور استانی طرح سواد آبی به بیان مقدمه از چرایی بحران آب در ایران و استان بوشهر پرداخت و سپس ساختار و برنامه اجرایی طرح سواد آبی در دو بخش داناب و کتاب انسان و محیط زیست را تشریح کرد.

کد خبر: 846
  تاریخ خبر : 1401/04/11