پس آزمون طرح داناب در استان بوشهر برگزار شد

در اجرای بخش ارزیابی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)، پس آزمون این طرح در 5 شهرستان استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر؛ طرح داناب در سطح ملی و در هر سال تحصیلی مبتنی بر سازوکاری علمی و آموزشی با هدف افزایش سطح سواد آبی دانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه اول در سراسر کشور و استان بوشهر اجرا می شود.

استان بوشهر جزو استان های فعال در اجرای طرح داناب است و در سال تحصیلی جاری نیز در چارچوب تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان، معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه اول در تمام شهرستان ها آموزش های مرتبط با نجات آب را فرا گرفته اند.

اثربخشی این طرح در هر سال تحصیلی پایش می شود و به منظور سنجش میزان مداخله آموزشی این طرح دانش آموزان در قالب یک نمونه آماری در 5 شهرستان استان در ابتدای اجرای لاین طرح در آزمونی با عنوان "پیش آزمون" شرکت کرده اند سپس در برنامه های و کارگاه های آموزشی شرکت کرده و در پایان سال تحصیلی نیز دوباره در این آزمون با عنوان "پس آزمون" حضور یافته اند.

پس آزمون طرح داناب در 30 آموزشگاه دخترانه و پسرانه و با نمونه ای بالغ بر 1000 دانش آموز به همراه کارگاه آموزشی توسط مشاور طرح داناب استان بوشهر به اجرا در آمد. این آزمون شامل 20 سوال چهارگزینه ای است که در مدت 15 دقیقه توسط دانش آموزان پاسخ داده شد.

کد خبر: 939
  تاریخ خبر : 1402/02/12